Додаток № 1

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ до Договору публічної оферти № 07/07/020 від 07 липня 2020 року
1. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
1.1. Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Договору публічної оферти між Користувачем Мобільного додатку та Виконавцем
1.2. Політика конфіденційності містить опис дій щодо використання особистих даних Користувача. Особисті дані включають будь-які дані про Користувача як фізичну особу, юридичну особу та інформацію щодо діяльності Користувача, наприклад, інформацію щодо використання Мобільного додатку, коли таке використання безпосередньо пов'язане з особистими даними Користувача.
1.3. Реєструючись у Мобільному додатку Користувач приймає цю Політику конфіденційності та надає згоду Виконавцю на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення) його персональних даних (в т. ч. інформації про нього з обмеженим доступом) з метою надання доступу до послуг у Мобільному додатку. Персональні дані Користувача також можуть надаватись третім особам, які можуть мати безпосереднє відношення до надання доступу до послуг у Мобільному додатку, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Для реєстрації у Мобільному додатку Виконавець має право вимагати від Користувача надання даних, необхідних для надання послуг з використання Мобільного додатку.
2.2 Виконавець має право збирати, зберігати, обробляти та розповсюджувати особисті дані Користувача, в т. ч. його IP-адресу, тип і версію програмного забезпечення, екрани Мобільного додатку, які переглядав Користувач, час знаходження на певному екрані, взаємодію із екраном, дані з камери пристрою Користувача, дані його місцезнаходження, дані книги контактів Користувача та ін.

3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
3.1 Виконавець має право використовувати особисті дані Користувача з метою:
  • реєстрації у Мобільному додатку та сервісах, що є невід'ємною його частиною;
  • належного надання послуг у Мобільному додатку;
  • обробки запитів та операцій Користувача щодо цього Мобільного додатку;
  • аналізу та вивчення потреб Користувача щодо вдосконалення роботи функціоналу та сервісів Мобільного додатку;
  • запобігання, виявлення та розслідування потенційно заборонених чи незаконних дій, включаючи шахрайство;
  • розслідування порушень цієї Політики конфіденційності або її дотримання, а також захист інтересів та прав Компанії чи інших осіб, що мають прямий або опосередкований вплив в частині забезпечення працездатності Мобільного додатку;
  • комунікації з Користувачем з метою надання йому інформації щодо використання Мобільного додатку, його сервісів та спеціальних пропозицій.

4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Виконавець не розкриває особисті дані Користувача третім особам, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або умовами цієї Політики конфіденційності.
4.2. Виконавець не передає особисті дані Користувача третім особам, за умови надання згоди Користувачем.
4.3. Виконавець може передавати особисті дані Користувача довіреним підприємствам чи особам з метою їх обробки, аналізу та використання за умови, що такі дії не суперечать Політиці конфіденційності Компанії;
4.4. Виконавець передає особисті дані Користувача якщо використання, збереження чи розголошення таких даних є необхідним для того, щоб відповідати вимогам законодавства, регулюванню або виконанню запитів державних органів.

5. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ
5.1. Виконавець не продає, не надає в оренду та не передає будь-які особисті дані Користувача стороннім особам.
5.2. Виконавець має право залучати сторонніх постачальників або осіб для надання певних послуг від імені Виконавця, аналітичних або інших служб, такі сторонні постачальники/служби можуть збирати, аналізувати та використовувати інформацію про Користувача та дані щодо використання Мобільного додатку. Виконавець та/або постачальники Виконавця можуть зберігати таку інформацію та надавати доступ до цієї інформації третім особам, якщо це необхідно, щоб надати Користувачу послуги Виконавця.

6. БЕЗПЕКА ДАНИХ
6.1. Виконавець не гарантує абсолютної безпеки даних у разі несанкціонованого доступу третіх сторін.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за незаконні дії третіх осіб, хакерів, злочинців та інших правопорушників чинного законодавства, які можуть порушувати положення цієї Політики конфіденційності, намагаючись збирати повністю або частково особисті дані Користувача та використовувати їх.

7. ЗАХИСТ ДІТЕЙ
7.1. Вік Користувача Мобільного додатку на дату реєстрації у Мобільному додатку має складати не менше 16 років. Незважаючи на те, що особи до досягнення 16 років можуть незаконно користуватись Мобільним додатком, Компанія не несе жодної відповідальності за можливі наслідки при порушенні умов використання Мобільного додатку.

8. ЗМІНИ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Виконавець має право змінювати Політику конфіденційності будь-коли, без попереднього повідомлення Користувача. Будь-які зміни, які Виконавець може вносити до Політики конфіденційності в майбутньому, буде розміщено у публічному доступі та у Мобільному додатку, про що Користувача буде додатково повідомлено.